thứ năm, 11 tháng 8 năm 2016 08:48
Chia sẻ   In Email


THÔNG TIN LIÊN HỆ


Trung tâm thông tin - Tin học Văn Phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng

          - Địa chỉ: Khu nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu - Hồng Bàng - Hải Phòng

          - Điện thoại: 0225.3747.351 - 0225.3747.264 - 080.31184

          - Fax: 0225.3747.352

          - Email: hpnet@haiphong.gov.vn 

- Phòng Quản trị mạng HPNET

          Điện thoại: 080.31252

 - Phòng Website

          Điện thoại: 0225.3821.055

- Phòng Hành chính, Quản trị và Dịch vụ

          Điện thoại: 0225.3747.351Bản đồ: